Piotr Bednarek

Piotr jest administratorem systemów oraz pasjonatem technologii Open Source. Swoje pierwsze doświadczenia z rozproszonymi systemami zdobywał w firmach takich jak: GarageFarm.NET i CopernicusComputing, gdzie pomagał budować i zarządzać infrastrukturą HA. Dziś rozwiązuje administruje klastrem i problemy środowiska Hadoop w zespole GetInData.