dr hab. Piotr Gawrysiak

Piotr Gawrysiak pełni funkcję Chief Data Scientist w mBank S.A. oraz jest profesorem w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. Jest także udziałowcem i dyrektorem ds. badań i rozwoju w spółce Polidea, tworzącej oprogramowanie dedykowane dla urządzeń mobilnych.

Posiada stopnie doktora i doktora habilitowanego informatyki nadane przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obronił także rozprawę habilitacyjną na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, oraz ukończył studia magisterskie w zakresie zarządzania gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą systemów zarządzania bazami danych, eksploracji danych i big data ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów tekstowych i języka naturalnego oraz sieci Internet, mobilnych technologii IT, odkrywania i zarządzania wiedzą oraz sztucznej inteligencji. Interesują go także związki techniki z procesami społecznymi i kulturowymi. Był promotorem ponad 40 prac magisterskich i jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym czterech książek, z czego większość została opublikowana w zagranicznych lub międzynarodowych czasopismach i materiałach konferencyjnych. W 2012 roku brał udział w programie Top500 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbywając staż na Uniwersytecie Stanforda.

Prof. Gawrysiak kierował licznymi projektami naukowo-badawczymi i aplikacyjnymi dla przemysłu i organizacji międzynarodowych (ONZ, IFAD), zarówno jako przedstawiciel uczelni jak też i niezależny konsultant. Był audytorem projektów w ramach programów ramowych Komisji Europejskiej. Obecnie pełni także funkcję przedstawiciela RP w komitecie TC14 IFIP.